Archivace průkazů původu

1. Zaslání formuláře pro archivaci průkazů původu musí proběhnout nejpozději do 2. měsíce od narození vrhu.
2. Ve formuláři musí být vyplněné všechny položky správnými údaji!
3. Nahrávejte buď jednotlivé průkazy mláďat (preferujeme formát PDF), případě lze nahrát 1 komprimovaný formát se všemi PP (např. zip, rar).

V případě že si nebudete vědět rady, obraťte se na e-mail info@krecciklub.cz. Děkujeme.

Formulář pro archivaci průkazů původu

  Proč je nutné posílat k archivaci průkazy původu?
  1. Průkazy původu je potřeba archivovat z několika důvodů, a to jsou např.:
       a) dohledání původu několik generací zpět,
       b) mapovánígenotypu,
       c) zálohování průkazů původu v případě jejich ztráty,
       d) podklady pro zpracování dat do ročenek a výročních zpráv klubu.