Informace o klubu

Český křeččí klub, z.s. (dále budeme používat označení ČKK nebo klub) vznikl k 1.1.2009. Mezi jeho zakládajícími členy patří Jana Svobodová, Roman Svoboda a Viera Neizerová (dnes již Kovaříková).

Již od svého počátku je hlavní čínností spolku sdružovat chovatele a příznivce křečků a křečíků. Mezi jeho vedlejší činnosti patří výstavy křečků a křečíků, nahodilý prodej suvenýrů s tématikou křečků a křečíků, či publikace spolku. Dále pořádáme semináře, přednášky a školení vztahující se k chovu křečků a křečíků

Účel klubu:
• Sdružovat chovatele a příznivce křečků a křečíků.
• Propagovat správný a zodpovědný chov křečků a křečíků.
• Pořádat výstavy křečků a křečíků.
• Vést plemennou knihu křečků a křečíků.

KLUBOVÉ DOKUMENTY