Členské schůze

Členská schůze patří mezi hlavní orgány klubu. Svolávat by se měla minimálně 1x ročně, ale bohužel v minulosti toto pravidlo nebylo vždy dodržováno. Je usnášeníschopná, pokud se na ní dostaví nadpoloviční většina členů. Pokud se nebudete moci členské schůze zúčastnit, zvažte zplnomocnění jiného člena. Termín každé členské schůze bude dopředu oznámen s dostatečným předstihem a to včetně jejího programu. Každý člen má 1 hlas.

14. ČLENSKÁ SCHŮZE
Datum konání: 15.12.2023
Místo konání: online

13. ČLENSKÁ SCHŮZE (mimořádná)
Datum konání: 19.11.2022
Místo konání: online

12. ČLENSKÁ SCHŮZE (náhradní)
Datum konání: 22.8.2022
Místo konání: online

12. ČLENSKÁ SCHŮZE
Datum konání: 23.6.2022
Místo konání: online

11. ČLENSKÁ SCHŮZE (náhradní)
Datum konání: 28.1.2022
Místo konání: online

Prezentace k členské schůzi

11. ČLENSKÁ SCHŮZE
Datum konání: 5.11.2021
Místo konání: online

10. ČLENSKÁ SCHŮZE
Datum konání: 31.10.2020
Místo konání: online

9. ČLENSKÁ SCHŮZE
Datum konání: 31.8.2019
Místo konání: Pivovar Lužiny, Archeologická 2256/1, 155 00, Praha 5

8. ČLENSKÁ SCHŮZE (náhradní)
Datum konání: 13.11.2016
Místo konání: Český křeččí klub z.s., Petýrkova 1946/10, Praha 4

8. ČLENSKÁ SCHŮZE
Datum konání: 9.10.2016
Místo konání: Český křeččí klub z.s., Petýrkova 1946/10, Praha 4

7. ČLENSKÁ SCHŮZE (nahradní)
Datum konání: 7.11.2015
Místo konání: CHS von Schtaubing, Hakena 929/2, 196 00, Praha 9

7. ČLENSKÁ SCHŮZE
Datum konání: 7.10.2015
Místo konání: CHS von Schtaubing, Hakena 929/2, 196 00, Praha 9