Jak se stát členem klubu?

Český křeččí klub sdružuje chovatele a příznivce křečků a křečíků a propaguje jejich správný a zodpovědný chov.
Členství není podmíněno založením chovatelské stanice.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM?

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, nerozhodne-li v konkrétním případě výbor spolku jinak.
 2. Nezletilé osoby, které nejsou plně svéprávné, mohou být členy spolku jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Nemohou ovšem být zvoleny do orgánů spolku.
 3. Členem spolku může být také cizí státní příslušník.

DRUHY ČLENSTVÍ

 • ŘÁDNÝ ČLEN – řádný člen má registrovanou chovatelskou stanici a má veškerá práva a povinnosti uvedené ve Stanovách v bodech 7. a 8. Řádný člen spolku obdrží certifikát chovatelské stanice,
 • SYMPATIZUJÍCÍ ČLEN – nemá chovatelskou stanici a nemůže odchovávat mláďata křečků nebo křečíků, ale má práva a povinnosti uvedené ve Stanovách v bodech 7 a 8, nemůže být volen do orgánů spolku,
 • RODINNÉ ČLENSTVÍ – je umožněno rodinným příslušníkům řádného člena ČKK, kteří jsou starší 12 let (např. děti), je umožněno také osobám, které jsou spoluvlastníky stejné chovatelské stanice,
 • ČESTNÝ ČLEN – pouze na základě rozhodnutí orgánů spolku se čestným členem může stát osoba, jejíž dlouhodobá činnost ve prospěch spolku je pro ČKK významným přínosem. Čestný člen spolku obdrží certifikát čestného člena.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Před vyplněním přihlášky se prosím důkladně seznamte se Stanovami, Etickým kodexem a Výstavním řádem.

Řádně vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail info@krecciklub.cz společně s fotkami ubikací.

V případě že jste mladší 18 let, prosíme, nechte podepsat Souhlas zákonného zástupce s vaším členstvím v klubu.

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ?

 1. Členství ve spolku vzniká na základě schválené elektronické přihlášky výborem spolku, a po zaplacení členských příspěvků.
 2. Nejpozději do 3 dnů od odeslání přihlášky obdržíte potvrzení o jejím přijetí ke zpracování.
 3. Rozhodnutí ČKK o Vašem přijetí či nepřijetí obdržíte vždy v elektronické formě a to nejpozději do 30 dní od potvrzení přijetí Vaší přihlášky.
 4. Po přijetí Vám budou zaslány veškeré potřebné informace.
 5. Proti rozhodnutí je možné se do 30 kalendářních dnů odvolat.
 
 

ČLENSKÉ POPLATKY NA ROK 2024

Členské poplatky na rok 2024 musejí být uhrazené do 31.1.2024 (včetně)!

ŘÁDNÝ ČLENSYMPATIZUJÍCÍ ČLENRODINNÝ ČLENČESTNÝ ČLEN
400 Kč / rok200 Kč / rok200 Kč / rok *0 Kč / rok

* Druhý a každý další člen, který patří ke stejné chovatelské stanici, platí poloviční členský příspěvek.

Bankovní údaje:

Tuzemské platby ( z ČR)

číslo účtu:
2001876345/2010

variabilní symbol:
– pro stávající členy          členské číslo
– pro nové členy                viz přijímací e-mail

zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení, název chovatelské stanice

Zahraniční platby

IBAN: CZ24 2010 0000 0020 0187 6345
BIC (SWIFT): FIOBCZPP

Majitel účtu:

Český křeččí klub, z.s.
Raisova 709/30
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 26571951