Úvod do genetiky křečíků džungarských

Základní informace

Genetika je věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav.

V každé buňce těla se nachází pevně daný počet párů chromozomů. Polovina chromozomů pochází od matky, druhá polovina od otce. Pouze spermie samců a vajíčka samiček neobsahují páry chromozomů. Obsahují jednotlivé chromozomy, které se spojí do párů při oplodnění. Proto každý potomek zdědí část chromozomů od otce a část od matky. Nový pár chromozomů obsahuje geny, tedy přesný soubor informací jak má vzniknout nový život.  Děděné geny můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupina jsou dominantní geny, jejichž projevy vidíme. Píšeme je velkým písmenem. Druhá skupina jsou recesivní geny. Jejich projevy nevidíme, i když je zvíře zdědilo.  Tyto geny se mohou projevit v dalších generacích. Píšeme je malým písmenem.

Genetické kódy křečíků džungarských

Každá barva srsti má svůj genetický kód a svoje pojmenování. Ze vzorce můžete vyčíst jak zbarvení daného křečíka, tak také jeho vlohy pro určité zbarvení. Celý genetický kód homozygotního křečka v divokém (agouti) zbarvení je: ++DDpepe

BarvaGenetický kód
Agouti++
Sapphiredd
PearlPepe
Sapphire pearlddPepe
Agouti pearlDDPepe

Co se narodí?

Když známe genetické kódy rodičů, můžeme pomoci kombinačního čtverce vypočítat, co se může narodit z jejich spojení.

Příklad: Gen pro barvu agouti je dominantní a gen pro barvu sapphire je recesivní.  Zkřížíme samičku křečíka džungarského v barvě sapphire (dd) a samečka v barvě agouti (++DD) a oba rodiče budou homozygotní (nemají gen pro jinou barvu než tu, která je vidět na srsti).  První generace mláďat bude pouze v agoutí barvě a jejich genetický kód bude ++Dd. Mláďata ponesou vlohu pro barvu sapphire. .

Teď si vezmeme dvě dospělá mláďata z prvního křížení. Oba tito rodiče jsou agouti se sapphire genem, tedy ++Dd a ++Dd. Druhá generace bude z větší části agouti se sapphire genem (75 %) a 25 % vrhu bude sapphire (dd).

Nevhodná spojení

Nelze křížit dva pearl křečíky (Pepe), protože mutace PePe v homozygotní formě je letální (smrtelná).  

Křečík džungarský a Campbellův mají stejný počet chromozómů, tudíž je lze spolu rozmnožit. Výsledkem jsou ale hybridní mláďata, která mohou mít spoustu nejrůznějších zdravotních problémů (Head tilt, Backflipping syndrom). Páření obou druhů může vést i ke smrti matky a navíc se tímto křížením vytrácí čisté znaky obou druhů.

Připravila: Joanna Svačinová, CHS z Květnice