Křeček syrský (zlatý)

Křeček zlatý (Mesocricetus auratus)

Křeček zlatý (syrský) je nejoblíbenějším z pěti běžně chovaných druhů křečků a křečíků. Možná je to tím, že je z nich největší. Je to savec, patřící do řádu hlodavců.

Křeček zlatý (syrský) se vyskytuje v poměrně malé oblasti na severu Sýrie a přilehlém území Turecka. Původně obýval stepní oblasti, později se přestěhoval na lidská pole. Přestože se jedná o chráněný druh, je nemilosrdně huben místními rolníky.

Jeho přední zuby, kterým se říká hlodáky, jsou v neustálém růstu, díky kterému je nutné, aby si je křeček pravidelně obrušoval, jinak může dojít k vážným zdravotním problémům pokud přerostou. V případě, že k tomu dojde, je nutné je křečkovi zkrátit. Délka těla je 14 – 17 cm, samice bývají větší než samci, křeček váží 100 – 190 g a dožívá se 2 – 2,5 roku. Mláďata se rodí nedovyvinutá, holá, slepá a hluchá, velmi rychle rostou a pohlavně dospívají. Vrhy bývají velmi početné. Samice mívá více vrhů ročně, doba březosti je velice krátká (16 dní). Počet chromozómů je 44.

Křeček syrský pochází z polopouštních oblastí Sýrie. Žije samotářským životem v norách hlubokých asi 2,5 m, které se skládají z mnoha tunelů a komor, kde křeček spí a má zásoby potravy. Je to noční zvíře, které spí během horkých dní a probouzí se za chladnějších večerů, kdy se vydává za potravou, kterou si ukládá do velkých lícních toreb. V průběhu noci se vrací několikrát do nory vyprázdnit torby, takže se docela naběhá. Křeček syrský špatně vidí, zato má dobře vyvinutý sluch (slyší i ultrazvuk) a čich.

Přírodní zbarvení je zlaté, proto je někdy nazýván křečkem zlatým. Dále jsou známy i některé další názvy spojené s určitou barvou, kresbou nebo délkou srsti. Tak například křeček syrský černý dominantně tečkovaný je nazýván dalmatinem, křeček syrský páskovaný bývá pojmenováván jako křeček panda nebo křečkovi syrskému s dlouhou srstí se říká křeček medvědí. Název křeček medvědí se taktéž vžil pro linii vzrůstem velikých křečků syrských. Nedoporučujeme však tato pojmenování používat, protože pak nikdo neví, o čem je přesně řeč.

Křeček syrský je velmi oblíbené a nenáročné domácí zvíře vhodné i pro malé děti. Pokud se k němu člověk chová vlídně, velmi rychle se dobře ochočí. Výjimkou může být ovšem zvířátko, které má již špatné zkušenosti, u něj je zapotřebí více trpělivosti a delší čas na získání důvěry. Je to samotářsky žijící zvíře, které se v přírodě setkává pouze krátce v době páření. Proto je potřeba chovat jej samostatně. Je-li chován po více v jedné kleci, dochází k soubojům, které můžou končit i smrtí. Má-li matka mláďata, je potřeba je po odstavení oddělit a ve věku 8 – 10 týdnů je po harmonickém soužití i mezi sourozenci. Zlaté pravidlo pro chov křečka syrského je: jeden křeček = jedna ubikace! Nenuťte křečky syrské žít pohromadě!

Kromě této ne zrovna zanedbatelné podmínky (1 křeček = 1 ubikace), je křeček syrský téměř nenáročný na chov. Vyhovuje mu prostředí bez průvanu, ne příliš vlhké. Chová se při pokojové teplotě. Pokud v zimním období zůstane okolní teplota dlouhou dobu pod 10 °C a dny se zkrátí, může křeček upadnout do zimního spánku, který však není potřebný, aby byl křeček zdravý.

Charakteristika křečka syrského:
Průměrná délka života:2 - 2,5 roku
Délka těla:14 - 17 cm
Váha:100 - 190 g
Tep:280 - 500/min (průměrně 450/min)
Celkový objem krve:65 - 80 ml/kg
Tlak krve systolický:20 kPa
Tlak krve diastolický:14,7 kPa
Parametry krve - obecné údaje:0,42 - 0,55 l/l hematokrit
145 - 180 g/l hemoglobin
Parametry krve - cytologie:5,0 - 9,2 1012/l erytrocyty
4,5 - 8,4 109/l leukocyty
0,4 - 3,2 109/l neutrofilní granulocyty
0 - 0,4 109/l eozinofilní granulocyty
0 - 0,1 109/l bazofilní granulocyty
3,0 - 5,9 109/l lymfocyty
0 - 1,0 109/l monocyty
250 - 570 109/l trombocyty
Parametry krve - biochemický profil:45 - 78 g/l celková bílkovina
26 - 41 g/l albumin
27 - 42 g/l globulíny
3,3 - 8,3 mmol/l glukóza
2,0 - 4,1 mmol/l močovina
36 - 89 µmol/l kreatinin
4,3 - 10,3 µmol/l bilirubin
144 - 152 mmol/l sodík
5,5 - 7,2 mmol/l draslík
1,2 - 2,9 mmol/l vápník
1,1 - 2,6 mmol/l fosfor
86 - 112 mmol/l chloridy
Rychlost dýchání:35 - 135/min (průměrně 74/min)
Tělesná teplota:36,8 - 38,5°C
Standardní potřeba světla:14 h světlo/10 h tma
Potřeba vody:30 ml/den
Potřeba jídla:10 - 15 g/den
Typ ovulace:spontánní
Délka pohlavního cyklu:4 dny
Délka receptivní periody:12 - 29 h
Doba ovulace:10 - 12 h po nástupu receptivní periody
Délka nepravého těhotenství:8 - 10 dní
Délka těhotenství:16 dní
Délka porodu:1,5 - 2,5 h
Poporodní krvácení:žádné
Počet mláďat ve vrhu:4 - 15 (průměrně 8 - 9)
Podíl pohlaví při narození:106 samců : 100 samicím
Mláďata začínají jíst pevnou potravu:9 - 10 dní
Otevírání očí mláďat:14 dní
Odstavování mláďat:21 dní
Pohlavní dospívání samců:první kopulační chování: 30 dní
přítomnost spermií ve spermatu: 42 dní
schopnost rozmnožování: déle než 30 měsíců
Pohlavní dospívání samic:otevírání vagíny: 8 - 14 dní
první ovulace: 26 - 30 dní
první kopulační chování: 28 dní (průměrně 34 dní)
doporučený věk prvního množení: 4 měsíce
nástup reprodukční neschopnosti: 10 - 12 měsíců
(nepravidelnost cyklu, úbytek vajíček, neschopnost udržet těhotenství)