Legislativa a výstavy

Výstavy z pohledu zákona aneb co byste měli vědět, než se vydáte na výstavu?

Podle „Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu“ nemohou být zvířata v zájmových chovech použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže a podobné akce, jestliže organizátor nevytvořil nezbytné podmínky tak, aby byla zajištěna pohoda zvířat, jejich zdraví a kondice.

Výstava křečků a křečíků spadá do kategorie akcí označovaných jako veřejné vystoupení zvířat.

V České republice podmínky konání veřejného vystoupení upravuje § 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že při veřejném vystoupení zvířat musí být pro jejich organizování stanoven pořadatel, který odpovídá za jejich přípravu, průběh a kontrolu.

V souvislosti s tím pořadatel výstavy:

  • má povinnost poučit osoby, které se účastní veřejného vystoupení, o manipulaci se zvířaty, přípravě pomůcek a vybavení, o zásadách pohody a ochrany zvířat
  • je oprávněn při důvodném podezření z porušení podmínek ochrany zvířat, veřejné vystoupení zastavit nebo danou osobu, která podmínky porušuje, vyloučit.

Na základě těchto předpisů po Vás budeme požadovat, abyste při přejímce zvířat, ještě před vstupem na výstavu, písemně potvrdili, že jste se seznámili se zásadami pohody a ochrany zvířat, zásadami manipulace se zvířaty, přípravou pomůcek a vybavení.

S tím souvisí i Vaše čestné prohlášení o tom, že přivážíte na výstavu zvířata zdravá, v dobré kondici, bez známek onemocnění, zejména nakažlivých, a bez známek úrazů. Toto prohlášení nesmí být v den konání výstavy starší 3 dnů, proto Vás požádáme, abyste je podepsali při přejímce zvířat.

Veškeré informace, které byste měli znát, naleznete ve Výstavním řádu Českého křeččího klubu z.s. a dále v již uvedené Evropské dohodě o ochraně zvířat v zájmovém chovu a § 8 zákona č. 246/1992 Sb.